รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองฟันตรง | SPUR GEAR

เป็นเฟืองที่ใช้งานกันมากที่สุดในบรรดาเฟืองชนิดต่างๆ มีลักษณะเฉพาะคือ ฟันของเฟืองจะเป็นแนวขนานไปกับรูเพลา “Gears animation“. Licensed under […]

รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองฟันเฉียง | HELICAL GEAR

มีลักษณะทั่วไปเหมือนเฟืองฟันตรง แต่แนวของฟันเฟืองจะไม่ขนานกับเพลา โดยจะทำมุมเฉียง ซึ่งจะเฉียงไปทางซ้ายหรือขวานั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และการออก […]

รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองตัวหนอน | WORM GEAR

ประกอบด้วย เกลียวตัวหนอน (Worm) และเฟืองตัวหนอน (Worm gear) ประกอบกันเป็นชุดส่งกำลัง โดยที่แกนเพลาทั้งสองจะตั้งฉากกัน การทำงานของเฟืองตัวหนอนจะเงียบแล […]

รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองรูใน | INTERNAL GEAR

มีลักษณะเหมือนกับเฟืองตรง แต่ฟันเฟืองจะอยู่ด้านในของวงกลม ต้องใช้คู่กับเฟืองขนาดเล็กกว่ามาขบอยู่ด้านใน จะใช้งานในลักษณะที่ต้องการให้เฟืองขับและเฟืองตา […]

รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองดอกจอก | BEVEL GEAR

เป็นเฟืองสองตัวที่ขบกัน โดยแนวของเพลาทั้งคู่จะตั้งฉากหรือตัดกัน ส่วนใหญ่เพลาของเฟืองทั้งคู่จะตั้งฉากกันเป็นมุม 90 องศา ภาพตัวอย่างผลงาน