รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองสไปลน์ | SPLINE

มีลักษณะคล้ายลิ่มถาวรหลายๆอันที่เกิดจากการกัดเซาะปลายเพลาเป็นร่องตามแนวแกน ทำให้มีลักษณะเหมือนฟันภายนอก ใช้สวมเข้ากับร่องที่ถูกแทงขึ้นรูปที่มีลักษณะเห […]

รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองโซ่ | SPROCKET

เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกับระบบการส่งกำลังด้วยโซ่ งานที่จะนำไปใช้จะต้องเป็นลักษณะงานที่ไม่ต้องการความเที่ยงตรงสูงในการติดตั้งใช้งาน เฟืองโซ่ แบ่งออกเป็น […]

รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองสะพาน | RACK GEAR

ประกอบด้วยสองส่วนคือ “เฟืองตัวขับ” ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นเฟืองตรง และ “เฟืองสะพาน” ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งยาวตรงและมีฟันเฟืองอยู่ด […]