รับกัดเฟืองทุกชนิด | Gears Cutting

เฟืองฟันตรง | SPUR GEAR

เป็นเฟืองที่ใช้งานกันมากที่สุดในบรรดาเฟืองชนิดต่างๆ มีลักษณะเฉพาะคือ ฟันของเฟืองจะเป็นแนวขนานไปกับรูเพลา “Gears animation“. Licensed under […]

เฟืองฟันเฉียง | HELICAL GEAR

มีลักษณะทั่วไปเหมือนเฟืองฟันตรง แต่แนวของฟันเฟืองจะไม่ขนานกับเพลา โดยจะทำมุมเฉียง ซึ่งจะเฉียงไปทางซ้ายหรือขวานั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และการออก […]

เฟืองตัวหนอน | WORM GEAR

ประกอบด้วย เกลียวตัวหนอน (Worm) และเฟืองตัวหนอน (Worm gear) ประกอบกันเป็นชุดส่งกำลัง โดยที่แกนเพลาทั้งสองจะตั้งฉากกัน การทำงานของเฟืองตัวหนอนจะเงียบแล […]

เฟืองรูใน | INTERNAL GEAR

มีลักษณะเหมือนกับเฟืองตรง แต่ฟันเฟืองจะอยู่ด้านในของวงกลม ต้องใช้คู่กับเฟืองขนาดเล็กกว่ามาขบอยู่ด้านใน จะใช้งานในลักษณะที่ต้องการให้เฟืองขับและเฟืองตา […]

เฟืองดอกจอก | BEVEL GEAR

เป็นเฟืองสองตัวที่ขบกัน โดยแนวของเพลาทั้งคู่จะตั้งฉากหรือตัดกัน ส่วนใหญ่เพลาของเฟืองทั้งคู่จะตั้งฉากกันเป็นมุม 90 องศา ภาพตัวอย่างผลงาน

รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองสไปลน์ | SPLINE

มีลักษณะคล้ายลิ่มถาวรหลายๆอันที่เกิดจากการกัดเซาะปลายเพลาเป็นร่องตามแนวแกน ทำให้มีลักษณะเหมือนฟันภายนอก ใช้สวมเข้ากับร่องที่ถูกแทงขึ้นรูปที่มีลักษณะเห […]

รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองโซ่ | SPROCKET

เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกับระบบการส่งกำลังด้วยโซ่ งานที่จะนำไปใช้จะต้องเป็นลักษณะงานที่ไม่ต้องการความเที่ยงตรงสูงในการติดตั้งใช้งาน เฟืองโซ่ แบ่งออกเป็น […]

รับกัดเฟืองทุกชนิด

เฟืองสะพาน | RACK GEAR

ประกอบด้วยสองส่วนคือ “เฟืองตัวขับ” ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นเฟืองตรง และ “เฟืองสะพาน” ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งยาวตรงและมีฟันเฟืองอยู่ด […]

ติดตั้งเป้าปืนรอกไฟฟ้า ระยะ 50 เมตร จ.ลพบุรี

VDO เป้าปืนรอกไฟฟ้า ระยะ 10 เมตร

VDO เป้าปืนรอกไฟฟ้า ระยะ 25 เมตร

VDO เป้าปืนรอกไฟฟ้า ระยะ 50 เมตร

VDO เป้าปืนพลิก ระยะ 25 เมตร