เป้าปืนพลิก

Flip shooting target

เป้าสำหรับซ้อมยิงปืน พร้อมด้วยระบบพลิกเป้า ซึ่งจะหน่วงระยะเวลาการพลิกเป้าตามโหมดต่างๆเหมือนกับในการแข่งขันยิงปืนแบบสากล ผลงานล่าสุดของเราคือ ติดตั้งเป้าสำหรับแข่งขันกีฬายิงปืนในงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ อุดมไซเกมส์ สปป.ลาว

เรายินดีให้บริการ : ติดตั้งเป้าพลิกสำหรับซ้อมและแข่งขันกีฬายิงปืน


ภาพตัวอย่างผลงาน