เฟืองฟันเฉียง | HELICAL GEAR

Helical gear

มีลักษณะทั่วไปเหมือนเฟืองฟันตรง แต่แนวของฟันเฟืองจะไม่ขนานกับเพลา โดยจะทำมุมเฉียง ซึ่งจะเฉียงไปทางซ้ายหรือขวานั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และการออกแบบของผู้ผลิต

ภาพตัวอย่างผลงาน

2016-03-06 18.20.212016-03-06 18.18.282016-03-06 18.16.282016-03-06 18.12.45