เฟืองสปลายน์ | SPLINE

Spline

มีลักษณะคล้ายลิ่มถาวรหลายๆอันที่เกิดจากการกัดเซาะปลายเพลาเป็นร่องตามแนวแกน ทำให้มีลักษณะเหมือนฟันภายนอก ใช้สวมเข้ากับร่องที่ถูกแทงขึ้นรูปที่มีลักษณะเหมือนฟันภายใน

Spline-shaft.pngSpline-shaft” by Silberwolf – created by Silberwolf. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons.

ภาพตัวอย่างผลงาน

2016-02-18 18.16.58