เฟืองดอกจอก | BEVEL GEAR

Bevel gear

เป็นเฟืองสองตัวที่ขบกัน โดยแนวของเพลาทั้งคู่จะตั้งฉากหรือตัดกัน ส่วนใหญ่เพลาของเฟืองทั้งคู่จะตั้งฉากกันเป็นมุม 90 องศา

ภาพตัวอย่างผลงาน