เฟืองโซ่ | SPROCKET

Sprocket

เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกับระบบการส่งกำลังด้วยโซ่ งานที่จะนำไปใช้จะต้องเป็นลักษณะงานที่ไม่ต้องการความเที่ยงตรงสูงในการติดตั้งใช้งาน

เฟืองโซ่ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ คือ เฟืองโซ่แผ่นเรียบ, เฟืองโซ่ดุมยื่นหนึ่งข้าง, เฟืองโซ่ดุมยื่นสองข้าง, เฟืองโซ่สแตนเลส และเฟืองโซ่ฟันสองชั้น

Chain.gifChain“. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

ภาพตัวอย่างผลงาน