เฟืองฟันตรง | SPUR GEAR

Spur gear

เป็นเฟืองที่ใช้งานกันมากที่สุดในบรรดาเฟืองชนิดต่างๆ มีลักษณะเฉพาะคือ ฟันของเฟืองจะเป็นแนวขนานไปกับรูเพลา

Gears animation.gifGears animation“. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

 ภาพตัวอย่างผลงาน

2016-02-16 12.49.112016-03-06 19.02.522016-01-26 12.47.402016-01-26 12.48.272016-02-25 00.48.16