เฟืองรูใน | INTERNAL GEAR

Internal gear

มีลักษณะเหมือนกับเฟืองตรง แต่ฟันเฟืองจะอยู่ด้านในของวงกลม ต้องใช้คู่กับเฟืองขนาดเล็กกว่ามาขบอยู่ด้านใน จะใช้งานในลักษณะที่ต้องการให้เฟืองขับและเฟืองตามหมุนในทิศทางเดียวกัน

Internal gear

ภาพตัวอย่างผลงาน