โรงกลึงสิทธิชัย

1162/1 หมู่ 3, ถนนประจักษ์, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองหนองคาย, จังหวัดหนองคาย, 43000

โทร : 042 411 468  ,  มือถือ : 081 872 4597

อีเมล : berm_kmutt@hotmail.com


เวลาทำการ

วันจันทร์ – เสาร์  เวลา 08.00 – 17.00