รับติดตั้ง สนามฝึกซ้อมยิงปืน

เป้าปืนรอกไฟฟ้า

เป้าสำหรับซ้อมยิงปืน พร้อมด้วยระบบรอกไฟฟ้าสำหรับเลื่อนเป้าไป-กลับ ผลงานล่าสุดของเราคือ ติดตั้งเป้าสำหรับแข่งขันกีฬายิงปืนในงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ อุดม […]

รับติดตั้ง สนามฝึกซ้อมยิงปืน

เป้าปืนพลิก

เป้าสำหรับซ้อมยิงปืน พร้อมด้วยระบบพลิกเป้า ซึ่งจะหน่วงระยะเวลาการพลิกเป้าตามโหมดต่างๆเหมือนกับในการแข่งขันยิงปืนแบบสากล ผลงานล่าสุดของเราคือ ติดตั้งเป […]

รับติดตั้ง สนามฝึกซ้อมยิงปืน

เป้าปืนสัญญาณไฟ LED

เรายินดีให้บริการ : เป้าปืนสัญญาณไฟ LED สำหรับซ้อมเล็งยิง สามารถพกไปซ้อมที่ไหนก็ได้  ภาพตัวอย่างผลงาน