โรงกลึงสิทธิชัย หนองคาย

โรงกลึงสิทธิชัย หนองคาย

ฝารองในปั๊มหอยโข่งดูดทราย

• จำหน่าย ชุดปั๊มสำหรับเรือดูดทราย • รับซ่อมและผลิตชิ้นส่วนโลหะ • รับกัดเฟืองทุกชนิด • รับติดตั้งสนามฝึกซ้อมยิงปืน • รับเปลี่ยน ถังออกซิเจน และ ถัง CO2